Forfatter Ditte Wiese

"Du har en fantastisk
formidlingsevne, hvor du taler et sprog, udskolingseleverne
kan forstå og gav den dybere mening med at
læse litteratur.”


Lone Kragh, Kirstinedalsskolen

unsplash